Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980
1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
3. Αριθμός κτηματολογίου
4. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
5. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
6. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
7. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 1985
1. Άδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (εάν υπάρχει)
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
6. Αριθμός κτηματολογίου
7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
10. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
Γ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985
1. Άδεια Οικοδομής
2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
7. Αριθμός Κτηματολογίου
8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
11. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )
12. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.
Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.
γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.
4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.
5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.
 • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό απαιτείται για πώληση-μεταβίβαση κτιρίων / διαμερισμάτων και μίσθωση ολόκληρου κτιρίου με χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.
 • Από 09/01/2012 το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο και για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίου
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας στο 27220  24 320  ή στείλτε μας email
     eng_ar2000@Yahoo.gr

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ζητείται νέα συνεργάτης – νομού Μεσσηνίας

ZHTEITAI : Αρχιτεκτόνισσα ή σχεδιάστρια για συνεργασία, κάτοχος - γνώστης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων 3Δ απαραίτητη προϋπόθεση. Απαντήστε στέλνοντας βιογραφικό στο eMail : ENG_AR2000@YAHOO.GR , τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 511 137.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον".

Πράσινο σπίτι σε 5 βήματα

Εάν ένας ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να ανακαινίσει την κατοικία του, ώστε να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσει την εμπρική αξία του οικήματός του, πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι το ακίνητό του πληροί όλα τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον". Στη συνέχεια θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και να ακολουθήσει πιστά πέντε βήματα:

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει κατ' αρχάς να καλέσει έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα ελέγξει την κατοικία για να διαπιστώσει πόση είναι η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και κλιματισμό και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, ώστε να μειωθεί. Όλα αυτά καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και, ανάλογα πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο, κατατάσσεται σε μία από τις εννέα κατηγορίες που υπάρχουν. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η κατοικία να ανήκει τουλάχιστον σε ενεργειακή κλάση Δ ή μικρότερη (Ε, Ζ, Η).

Λήψη προσφορών

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργειακή επιθεώρηση και εκδοθεί το πιστοποιητικό, ο επιθεωρητής σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη επιλέγουν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην κατοικία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης επικοινωνεί με τα σχετικά καταστήματα, τις τεχνικές εταιρείες κ.ά. και ζητά προσφορές για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν.

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα

Επιθεωρητής και ιδιοκτήτης συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων και την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις προσφορές. Έπειτα, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε μία από τις τέσσερις συμβαλλόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες (Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank), από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2012. Σημειώστε πως, παρ’ ότι η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες (ενεργειακή επιθεώρηση, λήψη προσφορών, συμπλήρωση ειδικών εντύπων).

Υπογραφή σύμβασης - εργασίες

Όταν η αίτηση εγκριθεί, μέσα σε διάστημα δύο μηνών υπογράφεται η δανειακή σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της τράπεζας. Τότε δίνεται και το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακαίνισης. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του δανείου και σε καμία περίπτωση μετά την 30-06-2012, όποτε λήγει και ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.

Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση

Μέχρι τις 30-06-2012, πρέπει να έχει γίνει και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να έχει εκδοθεί το νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου θα επιβεβαιώνεται ότι η κατοικία «ανέβηκε» τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Για παράδειγμα, από Δ έγινε Γ, Β ή Β+ κ.ο.κ. Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις παρέχονται δωρεάν, καθώς επιδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του προγράμματος.

Πηγή: Real.gr

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Κοστος εκδοσης ενεργειακου πιστοποιητικου

Αμοιβες Ενεργειακων Επιθεωρητων

Έχει καθοριστεί σύστημα ελαχίστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:

Α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

-έως 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

-άνω των 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1000τμ και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ

Β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή ορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

-για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Γ)Για λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης :

- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ

-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ

Για εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και παλαιότητας άνω των 15 ετών εφαρμόζεται προσαύξηση 20% ανά κατηγορία.

Δ) Για εγκαταστάσεις κλιματισμού

- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ

-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2722024320 ή 6977511 137 ή στείλτε μας email στο: ENG_AR2000@YAHOO.GR

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

«Οχι» διοικητικά πρόστιμα για ποινικές υποθέσεις

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ «ΔΙΠΛΑ»
«Οχι» διοικητικά πρόστιμα για ποινικές υποθέσεις
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Μια σημαντική δικαστική απόφαση αλλάζει άρδην τα δεδομένα όσον αφορά την τιμωρία όλων των ποινικών αδικημάτων στα οποία επιβάλλονται παράλληλα και διοικητικές κυρώσεις εν είδει χρηματικού προστίμου.

Σοβαρά εγκλήματα, όπως η λαθρεμπορία, η έκδοση εικονικών τιμολογίων, τα τυχερά παιχνίδια, τα πρόστιμα του ΙΚΑ, τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, οι περιπτώσεις παράνομων βιντεοσκοπήσεων ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων και πολλά άλλα, δεν μπορούν πλέον, με βάση την απόφαση αυτή, να τιμωρούνται και διοικητικά, εάν έχουν ήδη εκδοθεί για αυτά αμετάκλητες ποινικές αποφάσεις, είτε καταδικαστικές είτε αθωωτικές!

Σύμφωνα με το διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, χιλιάδες χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από διοικητικά όργανα ή Αρχές πρέπει να καταργηθούν αυτοδικαίως γιατί παραβιάζουν την αρχή ότι ουδείς δικάζεται δύο φορές για την ίδια πράξη (non bis in idem).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, εισηγητής της οποίας ήταν ο εφέτης Κων. Παππάς, η διοικητική δίκη που δημιουργείται λόγω της επιβολής της διοικητικής κύρωσης οδηγεί αναγκαστικά στην ακύρωση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου. Οπως αναφέρεται, αυτό συμβαίνει γιατί η διοικητική ποινή έχει σε όλα αυτά τα αδικήματα τιμωρητικό χαρακτήρα και θεωρείται σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κύρωση «ποινικής φύσεως». Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια υπόθεση με τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά να δικάζεται και ως ποινικό αδίκημα αλλά και ως διοικητική υπόθεση, για την αυτοτελή επιβολή του προστίμου από το διοικητικό όργανο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δύο δεδικασμένων και μάλιστα συχνά αντιφατικών μεταξύ τους (δηλαδή αθώωση στο ποινικό και καταδίκη στο διοικητικό δικαστήριο), πρέπει στα αδικήματα αυτά να γίνεται μία δίκη (κατά προτίμηση ποινική) και να επιβάλλεται ενιαία ποινή από το ποινικό δικαστήριο (φυλάκιση και πρόστιμο).

Η δικαστική αυτή εξέλιξη δίνει νέα ώθηση στη νομολογία. Μέχρι σήμερα τα δικαστήρια απέφευγαν να πάρουν ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα αυτό, αν και είναι σαφές ότι η διοικητική κύρωση σε μια σειρά ειδικών ποινικών νόμων θεωρείται ποινική τιμωρία και όχι επανορθωτική-αποκαταστική ποινή μιας βλάβης. Αυτό είχε αποτέλεσμα να εκδίδονται συχνά αντίθετες αποφάσεις μεταξύ ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με το 7ο πρωτόκολλο όμως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται να δικάζεται κανείς δύο φορές για την ίδια πράξη. Η αρχή αυτή ισχύει απαρεγκλίτως στις παραπάνω περιπτώσεις εγκλημάτων καθώς αφορούν ακριβώς τα ίδια πραγματικά περιστατικά για τα οποία επήλθε ή όχι η ποινική καταδίκη.

Η νέα νομολογία

Η νέα αυτή, πρωτοποριακή νομολογία δημιουργεί ωστόσο νέα δεδομένα στη δικαστική αντιμετώπιση των παραπάνω σοβαρών ζητημάτων.

Πρώτον, απαιτεί την εκδίκαση των υποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων κάτω από την αυξημένη προστασία των εγγυήσεων μιας ποινικής δίκης.

Δεύτερον, μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των εκκρεμών δικών (κυρίως στα διοικητικά δικαστήρια) καθώς και στην επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης. Επίσης, για το ενιαίο της αντιμετώπισης, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει σύντομα μια νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ώστε όλα τα χρηματικά πρόστιμα-κυρώσεις για παρόμοιου είδους αδικήματα να επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια.

Οπως λένε αρκετοί νομικοί μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση στέλνει προς την εκτελεστική εξουσία το μήνυμα ότι δεν είναι ανεκτός ο συνεχής περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, στο όνομα της ταχύτερης είσπραξης εσόδων (π.χ. συνοπτικές φορολογικές δίκες και καταδίκες).

Για την ιστορία, η απόφαση (151/2010) του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής αφορούσε πρόσφυγα ο οποίος κατηγορήθηκε για παράνομη εισαγωγή αυτοκινήτου (λαθρεμπορία) και κλήθηκε από την τελωνειακή αρχή να πληρώσει πολλαπλό τέλος περίπου 6.000 ευρώ. Το δικαστήριο ακύρωσε την πράξη επιβολής του τέλους, χωρίς να εξετάσει την ποινική ουσία της υπόθεσης. Ο Ρωσοπόντιος πάντως αθωώθηκε και στο ποινικό δικαστήριο.*

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3843/2010

Τι υπάγεται στις ρυθμίσεις :
• Ημιυπαίθριοι που έχουν κλείσει
• Κλειστές θέσεις στάθμευσης που έχουν αλλάξει χρήση
• Κλειστά μέρη pilotis
• Υπόγεια που έχουν αλλάξει χρήση
• Σοφίτες
• Πατάρια καταστημάτων και λοιπών χώρων
• Εσωτερικά αίθρια & εσοχές
.-..-..-..-..-..-.-..-..-.-.-..-.-.-.-.-.
Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για να σας ετοιμάσουμε την αίτηση :
• Τοπογραφικό σχέδιο (απλό αντίγραφο της σειράς ιδιοκτήτη ή επικυρωμένο από την πολεοδομία)
• Κάτοψη ορόφου για ρύθμιση (απλό αντίγραφο της σειράς ιδιοκτήτη ή επικυρωμένο από την πολεοδομία)
• Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (απλό αντίγραφο της σειράς ιδιοκτήτη ή επικυρωμένο από την πολεοδομία)
• 570€(για ημιυπαίθριο χώρο) ή 670€ (για οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο)προκειμένου να κάνει το γραφείο τις πληρωμές στην εθνική τράπεζα και την εφορία (παράβολο για την αίτηση ύψους 250€ή 350€ το οποίο θα αφαιρεθεί από το πρόστιμο & αμοιβή μηχανικού με φόρους και εισφορές, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση)
Κατόπιν της συνάντησης, το γραφείο μας ετοιμάζει τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να επικυρωθούν από την αστυνομία ή ΚΕΠ και ετοιμάζει τον φάκελο για την πολεοδομία (τεχνικές εκθέσεις, αιτήσεις,κτλ).

Προθεσμία αίτησης :
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28/12/2010.

Χρήσιμα links :

-Διαδικασία-Έγγραφα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=512
-Νόμος 3843/2010: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DfqqRBfp8no=&tabid=502&language=el-GR
-e-Πολεοδομία: http://www.poleodomia.gov.gr/Default.aspx?tabid=64

-eMail: ENG_AR2000@YAHOO.GR http://athanasakopoulos.blogspot.com/
-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 511 137
.-.-..-.-..-.-.-..-.-..-.-.-.-..-.-

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ:ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ
"ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΗΘΙΚΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ"
ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ και ΑΛΛΟΥΣ ΓΛΥΦΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΑ:ΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ
ΟΧΙ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΔΑΕΙ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΙΜΟΥΔΙΑ
ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΦΑΚΕΣ ΓΙΑ "ΑΔΑΕΙΣ" κ΄ ΑΦΕΛΕΙΣ
-ΝΟΜΙΚΟΙ και ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΙΨΕΙ?
-ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΝΟΜΟΙ?
-..-.-.-.-..--..-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-
ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΞΕΙ
ΝΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΕΛΟΣ
-..-.-..-..-..-...-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ
Νομική τεκμηρίωση ενώπιον δικαστηρίων

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΣΘΟΣ - ΤΙΜΕΣ – ΚΕΡΔΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΣΘΟΣ - ΤΙΜΕΣ – ΚΕΡΔΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαπιστώνεται δυστυχώς ότι σήμερα είμαστε ξανά σκλαβωμένοι και ζούμε για να πληρώνουμε φόρους χωρίς τελειωμό. Φόρο, Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΤΑΠ, Ραδιοφωνία, Σκουπίδια, Δήμους, Νερό, Κυκλοφορίας, Παρκαρίσματος, Διόδια, ΚΤΕΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΚ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, κλπ. Όμως καταγράφεται καθημερινά το εισόδημα των πολιτών, ελαττώνεται και απεναντίας οι φόροι κάθε λογής αυξάνουνε. Οι προγονοί μας επαναστάτησαν κατά των απίστων αλλοφύλων για τον κεφαλικό φόρο. Για το χαράτσι των Τούρκων (sic) επαναστάτησαν για να ζουν οι απόγονοί τους (δηλαδή εμείς) ελεύθεροι δίχως φόρους. Αναρωτιέται η πλειοψηφία των Ελλήνων πού πάνε αυτοί οι φόροι και γιατί, ποίος ευθύνεται για την ύπαρξη τους, δηλαδή ποίος τους νομοθετεί, ποίος τους βάζει, τέλος- τέλος ποίους πληρώνουμε;. Μήπως πληρώνουμε τους μεταμφιεσμένους δυνάστες μας;. Είναι προκλητικά παράλογο τα εισοδήματα του λαού, της πλειοψηφίας των πολιτών να ελαττώνονται, να μειώνονται και τα εισοδήματα των διοικούντων βουλευτών να αυξάνονται, ταυτιζόμενοι με τους δυνάστες κατακτητές. Αδιαφορώντας για τα εισοδήματα του λαού (ιδιαίτερα των αγροτών) τους μισθούς και τα εισοδήματα τους οι βουλευτές τα αυξάνουν από την θέση του υσχυρού. Κάποιοι (ιδιαίτερα οι οικονομολόγοι και ιστορικοί) πρέπει να υπενθυμίσουν στους κυβερνώντες πρωθυπουργούς και βουλευτές ότι οι αμοιβές και τα εισοδήματα τους πρέπει να συμβαδίζουν, δηλαδή να είναι σε σχέση με την παραγωγή και τα εισοδήματα των πολιτών, ουτοσώστε να λογίζονται οι κυβερνώντες τον λαό. Αυτό θα συμβεί όταν γίνει σύνδεση των μισθών τους με τις τιμές των αγροτικών εισοδημάτων. Είναι οι μορφωμένοι επιστήμονες μουγκοί, υποτελείς των πολιτικών, εκπλήσσομαι που δεν εξανίσταται και δεν το συζητάει κανείς.
Κύριοι οικονομολόγοι επιστημονικά διδαχτήκατε ότι, ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΣΜΑΤΑ ΑΜΦΙΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ. Η ύπαρξη βιοτικών αντίρροπων ανυσματικών μεγεθών δεν είναι δυνατόν να διαρκέσουν επί μακρό, θα επιφέρουν φτώχια και εξαθλίωση του πληθυσμού προκαλώντας στο τέλος καταστροφικό χάος. Ποιώντας την νήσσα, σιγώντας, κύριοι μορφωμένοι έχετε ενοχική συμμετοχή.
Υστερόγραφο
1.- Σε λίγο έρχεται ο φόρος για τους φτωχούς ο επονομαζόμενος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
2.- Τα ψάρια του ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ δεν τρώγονται.
3.- Διακριτή ικανότητα είναι να κυβερνάς αφαιρώντας και μειώνοντας τους φόρους.
4.- Από την ιστορία μάθαμε ότι οι κυβερνήσεις που αύξανουν τους φόρους, ΠΕΦΤΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ.
Αποδέκτες
Υπουργεία και υπουργοί εσωτερικών, οικονομικών, εθνικής οικονομίας, ενόπλων δυνάμεων, ανάπτυξης, εργασίας και απασχόλησης, αγροτικής ανάπτυξης, εμπορίου, υγείας, πολιτισμού, τουρισμού, εμπορικής ναυτιλίας, Βόρειας Ελλάδος, Αιγαίου, παιδείας και θρησκευμάτων εκκλησίας της Ελλάδος.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίπολη, Μεσολόγγι, Λαμία, Κόρινθος, Κοζάνη, Κατερίνη, Κέρκυρα, Πύργος, Έδεσσα, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κομοτηνή, Σπάρτη, Βόλος, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Άρτα, Άμφισσα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φλώρινα, Κυπαρισσία, Θήβα.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ανεργία - Τοπικά σύμφωνα εργασίας

ΑΝΕΡΓΙΑ
Κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού. Για λόγους οικονομικής ανάλυσης ο πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Τα άτομα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν π.χ. μικρά παιδία, ηλικιωμένοι, ασθενείς, στρατιώτες, κλπ δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης άτομα τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν, αλλά για διάφορους λόγους δεν θέλουν, π.χ. τεμπέληδες, δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι και σ'εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι. Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούμε να δώσουμε τους εξής ορισμούς
· Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία μπορούν και θέλουν να δουλέψουν.
· Απασχολούμενοι είναι τα άτομα τα οποία εργάζονται.
· Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση.

Είδη ανεργίας
Εποχιακή ανεργία:Πολλές επιχειρήσεις, όπως π.χ. οι αγροτικές και οι τουριστικές, παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης εργατικού δυναμικού και συνεπώς από μεταβολές της ανεργίας. Αυτή η ανεργία ονομάζεται εποχιακή. Χαρακτηριστικό της εποχιακής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας.
1. Ανεργία τριβής:Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση. Η ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίζουν τους άνεργους εργάτες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Γενικότερα οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας.
2. Διαρθρωτική ανεργία:Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας αλλά οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σ'αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική, π.χ. Είναι δυνατόν σε μια οικονομία να υπάρχει ανεργία μηχανικών και έλλειψη λογιστών, ή να υπάρχει ανεργία για τους βιομηχανικούς εργάτες και έλλειψη ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα να μειώνουν τη ζήτηση άλλων. Όπως είναι φανερό η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων ειδικεύσεων. Η μείωση της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων ώστε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας.
3. Ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης:Η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης ονομαζόμενη και κεϋνσιανή ανεργία, είναι εκείνη που προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Πρόκειται, δηλαδή για αδυναμία της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται και η διάρκεια της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Ως αγαθά ορίζονται τα διάφορα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου. Για να ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες θα πρέπει να έχουν χρησιμότητα. Σαν χρησιμότητα δε εννοείται η σχέση που υπάρχει ανάσα στη φυσική ιδιότητα του αγαθού και στην ανθρώπινη ανάγκη που μπορεί αυτό να καλύψει. Επομένως η χρησιμοποίηση των αγαθών δεν αποτελεί μόνιμη και αυτοτελή ιδιότητα των αγαθών, αλλά εξαρτάται από τις ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι ένα αγαθό είναι χρήσιμο όταν υπάρχει μια ανάγκη να καλύψει, ενώ όταν πάψει να υπάρχει η ανάγκη, τότε και το αγαθό παύει να είναι χρήσιμο.
Από την παραπάνω ανάλυση βγαίνει το συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα των αγαθών προσδιορίζεται από δύο βασικά στοιχεία:
1. Το υποκειμενικό που αναφέρεται στην επιθυμία του ανθρώπου να ικανοποιήσει μια ανάγκη και
2. το αντικειμενικό, δηλαδη το γεγονός ότι ένα αγαθό έχει τις φυσικές ιδιότητες τις απαραίτητες για την κάλυψη της ανθρώπινης ανάγκης.

Διακρίσεις των αγαθών

Τα αγαθά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
1. Τα ελεύθερα αγαθά που είναι εκείνα που υπάρχουν σε αφθονία σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν,όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας,το πόσιμο νερό στην πηγή, κτλ, και
2. τα οικονομικά αγαθά που είναι εκείνα που βρίσκονται σε ανεπάρκεια σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν και η απόκτησή τους απαιτεί αντιπαροχή, π.χ στάρι, άνθρακας κτλ,.
Τα οικονομικά αγαθά είναι αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, γιατί αυτά είναι η αιτία που δημιουργούνται οικονομικά προβλήματα. Τα οικονομικά αγαθά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σε δύο βασικές κατηγορίες:τα υλικά αγαθά και τα άυλα αγαθά ή υπηρεσίες.


Η έννοια της οριακής χρησιμότητας
Ως χρησιμότητα ορίζεται η ιδιότητα που έχουν τα οικονομικά αγαθά να ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου.
Η χρησιμότητα δεν είναι κάτι που καθορίζεται αντικειμενικά, αλλά εξαρτάται από την υποκειμενική διάθεση κάθε ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι το αγαθό που είναι χρήσιμο σ'έναν άνθρωπο μπορεί να είναι άχρηστο ή τουλάχιστο λιγότερο χρήσιμο σ' έναν άλλο. Η χρησιμότητα μπορεί να διαφέρει από λαό σε λαό,π.χ. για τους βόρειου ς λαούς της Ευρώπης το χοιρινό κρέας αποτελεί βασικό στοιχείο διατροφής,ενώ για άλλους όπως τους ’ραβες,Τούρκους κ.λ.π.,το απαγορεύει η θρησκεία τους.Η χρησιμότητα επίσης μπορεί να διαφέρει και από τόπο σε τόπο,π.χ. τα χοντρά μάλλινα υφάσματα που προσφέρουν μεγάλη χρησιμότητα σ'εκείνους που κατοικούν σε ψυχρά κλίματα,είναι εντελώς άχρηστα σ'εκείνους που κατοικούν σε θερμά κλίματα.Τέλος,η χρησιμότητα ενός αγαθού μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο από πολλούς παράγοντες όπως,την εξέλιξη της τεχνολογίας,τη μόδα κ.λ.π.
Η χρησιμότητα διακρίνεται σε συνολική χρησιμότητα και οριακή χρησιμότητα.
Συνολική χρησιμότητα ενός αγαθού είναι η συνολική ικανοποίηση που αποκομίζει ο καταναλωτής από την κατανάλωση μιας ορισμένης ποσότητας από το αγαθό αυτό.Ως ένα σημείο η ικανοποίηση που αποκομίζει ο καταναλωτής με το να καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες από το αγαθό αυξάνει.Όταν όμως η κατανάλωση συνεχίζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες,τότε η χρησιμότητα θα φτάσει ένα μέγιστο πέρα από το οποίο ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποκομίζει μεγαλύτερη ικανοποίηση.Το σημείο αυτό λέγεται σημείο κορεσμού και πέρα απ'αυτό η συνολική χρησιμότητα μειώνεται.
Οριακή χρησιμότητα ενός αγαθού είναι η πρόσθετη χρησιμότητα που αποκομίζει ο καταναλωτής από την απόκτηση μιας πρόσθετης μονάδας από το αγαθό.Η τελευταία μονάδα από το αγαθό που κάθε φορά αποκτά ο καταναλωτής λέγεται οριακή μονάδα και η χρησιμότητα που αποκομίζει απ'αυτήν οριακή χρησιμότητα. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι η οριακή χρησιμότητα μπορεί να υπολογιστεί από τη μεταβολή που επέρχεται στη συνολική χρησιμότητα με την απόκτηση μιας πρόσθετης μονάδας από το αγαθό.
Επειδή η συνολική χρησιμότητα ενός αγαθού αυξάνει με φθίνοντα ρυθμό,η οριακή χρησιμότητα του αγαθού θα είναι φθίνουσα, γιατί κάθε πρόσθετη μονάδα δίνει στον καταναλωτή μικρότερη ικανοποίηση από ότι η προηγούμενη μονάδα. Αυτή η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα που καταναλώvεται από το αγαθό και τη χρησιμότητά του, εκφράζεται με το νόμο της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008

ΔΕΝ ισχύουν οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας

ΔΕΝ ισχύουν οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας

http://www.nickfassolas.com/Niblog/2008/02/blog-post_28.html


ΔΕΝ ισχύουν οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας
ΠΗΓΗ: ΑΓΝΩΣΤΗ - ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

"Ότι σας γραφώ ισχύει νομικά.
Και γω σε δημοτική αστυνομία είμαι (άλλα ΘΕΩΡΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ δημοτικό υπάλληλο και όχι μπάτσο).

ΟΙ κλήσεις της δημοτικής δεν πάνε πουθενά.... η εφορία δεν τις δέχεται γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία του οδηγού (άρα όταν κάποιος κάνει μια παράβαση και το όχημα είναι για παράδειγμα κάποιου συγγενή του ποιος θα τιμωρηθεί ο ιδιοκτήτης? η ο οδηγός?

Ακόμα αν μπορούσε ο δήμος να τα πάρει μέσω εφορίας νομίζετε θα έστελνε επιστολές στα σπίτια για οφειλή και ότι θα πάνε εφορία?

Μην τσιμπάτε.....Γι αυτό παίρνουν πινακίδες για να αναγκάζεται ο κόσμος να πληρώσει.....
Οι μονές κλήσεις που πρέπει να πληρώνονται (η να πηγαίνεις στο δικαστήριο) είναι αυτές της αστυνομίας που στο τέλος γράφουν δικάσιμη την... μέρα

Η Δημοτική αστυνομία δημιουργήθηκε από τους δήμαρχους για να κονομάνε οι δήμοι......(δεν κοιτάνε πρώτα να φτιάξουν γκαράζ ενώ αφήνουν να χτίζονται μεγάλες πολυκατοικίες με λίγες θέσεις για γκαράζ!!

Η ελεγχόμενη στάθμευση έχει βγει παράνομη από Δικαστήρια αφού πληρώνεις για το λόγο αυτό τέλη κυκλοφορίας

Λύσεις:Η πιο απλή δεν πληρώνεται τις κλήσεις (έμενα μου έστειλαν 2η ειδοποίηση μετά από 12 χρονιά!!!)

Στα ΙΧ βάζετε τα νούμερα μέσα από το παρμπρίζ ώστε να φαίνονται άλλα να μην μπορούν να τα πάρουν.

Αν σας πάρουν τις πινακίδες πηγαίνετε και δηλώστε κλοπή πινακίδων στην αστυνομία πάρτε χαρτί και βγάλτε καινούργιες στο υπουργείο. ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ παρακαλώ διαδώστε αυτό το μήνυμα.

Ας βρουν τα λαμόγια δήμαρχοι άλλο τρόπο να γεμίσουν τα ταμεία τους. "

.-..-..-.-..-.--..-.-.-.-.-.-.-..-.-..-..-.-.-.-..-.-.-.-…-.-.-..-..-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-..-.-.-..-.-.-..

Σημερα το απογευμα που πηγα να παρω το αμαξι, παρκαρισμενο στη Διδοτου στα Εξαρχεια βρηκα στο παρπριζ το ραβασακι απο τη Δημοτικη αστυνομια.
Δικαιολογια; Χωρος σταθμευσης μονιμων κατοικων.
Ποσο; 80 ευρω
Εκτος του οτι μου τη βαρεσε το ποσο, μου αναψαν τα γλομπακια ακομα περιοσσοτερο μιας και ακομα και μετα την κληση δεν μπορουσα να δω ουτε την οριζοντια αλλα ουτε και την καθετη σημανση που θα ειδοποιουσε καποιον περι του θεματος.
Δουλευω στα Εξαρχεια και μου φαινεται υπερβολικο να με χαρατσωνει ο δημος 80 ευρω επειδη δεν εχει παρκινγκ.

Σκεφτομαι τρεις λυσεις.
1. Να κανω οτι δεν συνεβει ποτε. Να την κανω σαιτα και να ριξω και ενα αισηχτιρ στον αερα. Κοινως να μην παρουν φραγκο και να πανε να... Σε αυτη την περιπτωση πανε στην εφορια; Τι γινεται;

2. Μιας και η φιλη μου μενει μολις 3 τετραγωνα απο το συγκεκριμενο μερος να παω στην Δημοτικη Αστυνομια και να δηλωσω κατοικος περιοχης. Προσφατος τοσο ωστε να μην εχω εκδοσει αδεια παρκινγκ. Σε αυτη την περιπτωση πως γινεται αληθεια; Οφειλω ως μονιμος κατοικος να κανω καποια αιτηση καπου και να πληρωνω κατι; Ισχυει που λεω αν το ισχυριστω;

3. Να παω στη Δημοτικη Αστυνομια να βρω τον μαγγα που με εγραψε μιας και εχω το ονομα του και να του ζητησω να μου δειξει που επρεπε να κοιταω για να δω οτι απαγορευεται να παρκαρω. Και αληθεια αν εχει δικιο να του δωσω και 80 και ακομα τοσα!

Αν το προστιμο πληρωθει εντος 10 ημερων ειναι 40.

Τι λετε εσεις να κανω;

Δεν ειναι τα λεφτα αλλα ειναι η κοροιδια και το ετσι θελω!
.-…-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008

Καπιταλιστική εξαθλίωση - American Style

χωματερές για ανθρώπινα συντρίμμια...


πλάι σε ό,τι λέμε φως

μια συναρπαστική βόλτα στη πόλη με τις λέξεις του Νίκου Ξυδάκη

vlemma.wordpress.com

Η πόλη δεν είναι μία.
Υπάρχουν πολλές πόλεις μέσα της, η μια πλάι στην άλλη, πλεγμένες, αξεδιάλυτες. Στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση ελάχιστων τετραγώνων, συνυπάρχουν ο πλούτος, η λάμψη, η ομορφιά, ο πόνος και ο ζόφος. Και πουθενά αλλού στην Αθήνα αυτή η ανθρώπινη συνύπαρξη δεν είναι πιο δραματική όσο στο ιστορικό εμπορικό κέντρο. Από την οδό Αθηνάς έως την Πειραιώς και από την Ομόνοια ώς τη Στουρνάρη και τη Βάθης, πλάι ακριβώς στις επιβλητικές τράπεζες, στα λαμπρά πολυκαταστήματα, τις ακριβές μπουτίκ, τα νοικοκυρεμένα μαγαζιά για τη μεσαία τάξη, τα λουσάτα καφέ στους πεζόδρομους, εκεί δίπλα ακριβώς, στις πιο πολυσύχναστες εστίες της μεγαλούπολης, βρίσκονται οι πιο φρικτές χωματαρές για ανθρώπινα συντρίμμια.

Πάρτε την οδό Σοφοκλέους απ’ την αρχή, από τη Σταδίου των τραπεζών, των μεγάλων εμπορικών και των βιβλιοπωλείων. Περάστε από το παλιό χρηματιστήριο, το κεντρικό της Εμπορικής Τράπεζας, το κομψό κτίριο της Εθνικής σχεδιασμένο από τον Μπότα· διασχίστε την πεζοδρομημένη κομψή Αιόλου, ζήστε τον παλμό της Βαρβακείου Αγοράς, πιάσατε πια τη βουερή Αθηνάς, στην άκρη της αγγίζετε ήδη την Ακρόπολη.
Διασχίστε την Αθηνάς. Καθώς κατηφορίζετε προς τη Σωκράτους, μπήκατε πια στη ζώνη του λυκόφωτος. Στα επόμενα λίγα τετράγωνα μέχρι την Πειραιώς, ξεχνάτε από ποιον κόσμο έρχεστε. Εδώ βασιλεύει η μυρωδιά της πρέζας και της νόσου, αγριεμένα πρόσωπα, ανθρωπομελίσσια από φυλές διάφορες, νταγκλαρισμένοι μετεωρίζονται μπρος στα παρμπρίζ των διερχομένων – ζωή ανάκατη με θάνατο. Μέχρι την Κουμουνδούρου. Στα μισοσκότεινα στενά ένα αρρωστάκι ξεψειρίζει ένα άλλο, σχεδόν τρυφερά. Δεν προχωρούν πιο μέσα· πιο μέσα είναι η μικροντίσνεϊλαντ του Ψυρρή, τους κυνηγάνε οι μαγαζάτορες.
Στη ζώνη του λυκόφωτος, στα σπλάχνα της πόλης, δεν περιπολούν αστυνομικοί, δεν κόβουν κλήσεις σε απείθαρχες μοτοσικλέτες, εδώ ισχύουν άλλοι νόμοι, άλλο Σύνταγμα, εδώ είναι η επικράτεια του ζόφου. Εδώ μαζεύονται παράδοξα υπόλοιπα, ανθρώπινα ρετάλια, παράπλευρες απώλειες, σαρώνονται σκουπίδια κάτω από την άκρη του χαλιού. Και το χαλί στολίζει όπως όπως το σαλόνι.
Δεν έχω εύκολη λύση, δεν ξέρω αν υπάρχει καν λύση. Το φως εναλλάσσεται με το σκοτάδι. Ξέρω όμως τι βλέπω, και βλέπω την πόλη να εποικίζεται με θύλακους ζόφου, με όλο και πιο φανερό σκοτάδι. Πλάι σε ό,τι λέμε φως.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Είναι ΔΙΚΑΙΗ η Φορολογία των Τραπεζών; η πρεπει ν'αυξηθεί;

Νέο ρεκόρ κερδοφορίας αναμένεται να σπάσουν και φέτος οι τράπεζες, καθώς εκτιμάται ότι για το 2007 θα βάλουν στα ταμεία τους περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 40% στην κερδοφορία τους σε ετήσια βάση.
Τα πρώτα μηνύματα από τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων δείχνουν ότι ο χορός των υπερκερδών για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζεται αμείωτος παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία. Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα μηνύματα και για τους μετόχους τους, καθώς οι διοικήσεις τους σχεδιάζουν να διανείμουν μερίσματα- ρεκόρ, άνω των 2,5 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.Ανά τράπεζα
Ήδη η Εurobank ανακοίνωσε αύξηση 32,1% στην κερδοφορία του 2007 σε σχέση με το 2006, στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς η άνοδος ήταν 50%, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Μarfin Ρopular Βank εκτινάχθηκαν κατά 130%!
Αντίστοιχα, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας θα φτάσει το 1,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας κατακόρυφη άνοδο της τάξης του 73% σε σχέση με τα καθαρά κέρδη των 990 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στην περίπτωση της Αlpha Βank, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 35%, ενώ η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 54% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αύξηση 35,4% «βλέπουν» οι αναλυτές για την Αγροτική Τράπεζα, ενώ μειωμένα κατά 23% εκτιμάται ότι θα είναι τα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, λόγω των απωλειών από τις επενδύσεις της τράπεζας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου (δομημένα ομόλογα, CDΟ΄s κ.λπ.).

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δημήτρης Πεφάνης
Πηγή : Τα ΝΕΑ

Γιατί θεωρείται ότι οι Ελληνικές τράπεζες είναι οι πιο κερδοφόρες στον κόσμο;
thodoris7 is offline Reply With Quote

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Το νερό νεράκι - Ακριβαίνει η άρδευση

Γιώργος Σουφλιάς

ImageΑκριβαίνει η άρδευση, επιδοτείται η σταγόνα

Από το 2010 οι Έλληνες αγρότες θα πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν για τις καλλιέργειές τους, ανακοίνωσε χθες, εμμέσως πλην σαφώς, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργος Σουφλιάς. Ο Θεσσαλός υπουργός δεν έδωσε λεπτομερή στοιχεία για το πώς θα εφαρμοστεί η χρέωση στο νερό που προορίζεται για άρδευση, ήταν όμως κατηγορηματικός στο να θεσμοθετηθεί η χρέωση, καθώς κάτι τέτοιο επιτάσσει και η Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προανήγγειλε ειδικές ενισχύσεις από το Δ’ ΚΠΣ που θα επιδοτούν τη χρήση και την επέκταση της στάγδην άρδευσης.

«Απαιτείται κοστολόγηση των χρήσεων και έργων αξιοποίησης νερού και επιμερισμός του οικονομικού κόστους και οφέλους στις επιμέρους χρήσεις, σε συνδυασμό με σύστημα κινήτρων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο κ. Γ. Σουφλιάς δίνοντας στη δημοσιότητα το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων.
Το πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή 20 μεγάλων και 250 μικρότερων υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και την ολοκλήρωση του γιγαντιαίου προγράμματος κατασκευής λιμνοδεξαμενών και υδρευτικών/αρδευτικών φραγμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (11 ήδη κατασκευαζόμενα, 87 με οριστικές εγκεκριμένες μελέτες, και 9 με εκπονούμενες ή προς ανάθεση μελέτες). Προβλέπει ακόμη την ολοκλήρωση της εκτροπής του Αχελώου προκειμένου να ξεδιψάσει η Θεσσαλία, αλλά και την κατασκευή φραγμάτων στον Πηνειό, τα οποία θα αξιοποιηθούν και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κλήρωση Οχι Εκλογές -Δημήτρη Ν.Ζέρβα -Δικηγόρου

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμών

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμών

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού χωρίς ειδικούς όρους δόμησης

 • Γή -Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός ανά περιοχή αξίας γής, εκτός σχεδίου, χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: ΑΑ-ΓΗΣ

 • Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού με ειδικούς όρους δόμησης.

Έχουν Σ.Δ. μεγαλυτερο από αυτόν των γενικών διατάξεων τουλάχιστον σε μία από τις επιτρεπόμενες χρήσεις (ΦΕΚ 439/Β�/00 ως προς τον ορισμό Ειδικοί Όροι Δόμησης).

 • Γή - Τρόπος Προσδιορισμού

  Συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9

Οικισμοί που δεν έχουν οριοθετηθεί - Στάσιμοι οικισμοί

ΠΔ/6-12-82. - (ΦΕΚ-588/Δ/23-12-82). ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 Κατοίκους [ ΙΣΧΥΕΙ απο 23-12-82] (ΦΕΚ-588/Δ/82). "Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της Χώρας".

(Οικισμοί που δεν έχουν χαρακτηριστει ή οριοθετηθεί) - (Αχαρακτήριστοι Στάσιμοι οικισμοί)

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΑΡΘΡΟΝ-2 ΑΡΘΡΟΝ-3 ΑΡΘΡΟΝ-4 ΑΡΘΡΟΝ-5 ΑΡΘΡΟΝ-6 -ΑΡΘΡΟΝ-7 ΑΡΘΡΟΝ-8 ΑΡΘΡΟΝ-9

@ΚΕΙΜΕΝΟ

'Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα Αρθ-9,Αρθ-10 (παρ. 2) Αρθ-14, Αρθ-17 και 85 Α'.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ" ( ΦΕΚ-124/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το ΝΔ-205/74 "Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΝΔ-8/73 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" ( ΦΕΚ-363/Α), και ειδικότερα τα Αρθ-80 (παρ. 1), Αρθ-87 και Αρθ-125.

3. Την υπ' αριθ. Αποφ-13905/721/26-4-82 κοινή των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος "Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλοντος" ( ΦΕΚ-218/Β) και ειδικότερα το Αρθ-7 αυτής όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Αρθ-4 της υπ' αριθμ. Αποφ-24712/1248/82 κοινής των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Αποφ-13905/721/26-4-82 κοινής αποφάσεως κλπ." ( ΦΕΚ-404/Β).

4. Την υπ'αριθμ. ΣτΕ-725/82 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟΝ-1.

1. Σε περιοχή που οριοθετείται από ακτίνα 800 μέτρων από το κέντρο των οικισμών της χώρας, που δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, που έχουν πληθυσμό λιγώτερο από 500 κατοίκους (απογραφή 1981) και τάσεις δημογραφικής συρρίκνωσης που δεν είναι παραδοσιακοί, ούτε παραλιακοί, ούτε πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος, ούτε περιαστικοί, καθορίζονται όροι και περιορισμοί δομήσεως όπως στα παρακάτω άρθρα.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ως παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα και έχουν ειδικούς όρους δομήσεως ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και

της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ). Ως παραλιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι εμπίπτουν στο σύνολό τους, ή σε τμήμα τους σε ζώνη 500 μέτρα από τον αιγιαλό ή και έξω από

αυτή τη ζώνη και είναι συνεχόμενοι ή μη σ' αυτή προς οιανδήποτε κατεύθυνση, όταν η ανάπτυξή τους επηρεάζεται από τη θάλασσα. Ως οικισμοί πόλοι με τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται όσοι

παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων τουριστών. Ως περιαστικοί οικισμοί θεωρούνται όσοι βρίσκονται μέσα, σε επαφή ή σε απόσταση αλλά με λειτουργική εξάρτηση, από αστικά κέντρα ή από τους παραπάνω αναφερομένους οικισμούς.

ΑΡΘΡΟΝ-2.

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του Νομού και της ΕΕΑΕ καθορίζονται οι οικισμοί κάθε Νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία της παρ. 1 του Αρθ-1 προκειμένου να εφαρμοσθούν οι όροι δομήσεως του διατάγματος αυτού.

Η παραπάνω διαδικασία για την έκδοση της αποφάσεως δύναται να κινηθεί με πρωτοβουλία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Νομάρχη.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ-3.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι δομήσεως των γηπέδων μέσα στη ζώνη των 800 μέτρων των κατά το Αρθ-1 οικισμών, προκειμένου για ανέγερση οικοδομών για χρήση κατοικίας ορίζονται ως εξής:

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά τη 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελαχίστου εμβαδού 500 μ2 που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφόσον μεταβιβάζονται σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγομένους από τον οικισμό και δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 μέτρων.

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας αυτών. Εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των ορόφων της οικοδομής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 μ2. Επίσης δύναται η καλυπτομένη επιφάνεια της οικοδομής να μην είναι μικρότερη από 60 μ2 ανεξάρτητα από το ποσοστό καλύψεως με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι που φέρουν ανοίγματα φωτισμού και αερισμού απέχουν από τα όρια του γηπέδου …----…τουλάχιστον 1,50 μέτρα.

(Σ.Σ. Βλ. Ερμην. ΑΠΟΦ-59241/72/14-9-89).

4. α) Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος.

β) Σε περίπτωση κατασκευής στέγης από κεραμίδια ή πλάκες το ως άνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 μέτρο και κατά 1 μέτρο σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του διατ. αυτού.

γ) Πάνω από το μέγιστο ύψος δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή εκτός από στηθαίο δεξαμενή νερού ύψους 1 μέτρου, και καπνοδόχων.

5. Επιτρέπονται μόνο οι απόλυτα αναγκαίες επεμβάσεις για την τεχνική διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η μορφή του φυσικού εδάφους.

6. Ως τρόπος επικαλύψεως των κτιρίων, και ως λοιπά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία τους ορίζονται αυτά που επικρατούν στον οικισμό όπως εξειδικεύονται με την απόφαση του Νομάρχη του Αρθ-2.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (ΠΙΛΟΤΙΣ).

8. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών περιμετρικών εξωστών.

9. Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού έστω και αν η δόμηση τους αντίκειται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ-4.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη ζώνη των 800 μέτρων των κατά το Αρθ-1 του παρόντος οικισμών απαιτείται πλην των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις, βεβαίωση του Κοινοτικού Συμβουλίου α) ότι το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε ζώνη 800 μέτρα από το κέντρο του οικισμού, β) σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας, ότι το γήπεδο υπήρχε με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-82 και γ) σε περίπτωση γηπέδων που δημιουργούνται κατά την παράγραφο 2 του παραπάνω Αρθ-3, βεβαίωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.

ΑΡΘΡΟΝ-5.

1. Οι κατά το Αρθ-1 οικισμοί δύναται να οργανωθούν κατά ζώνες με τις ενδείξεις Α, Β, Γ που εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της ΕΕΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω διαδικασία κινείται και οίκοθεν από τον Νομάρχη. Η οργάνωση σε ζώνες προϋποθέτει την ύπαρξη ή την εξασφάλιση με ευθύνη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου των αναγκαίων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, της πλατείας και των δρόμων και πεζοδρόμων κυκλοφορίας.

2. Η ζώνη Α περιλαμβάνει το αυστηρά συγκροτημένο τμήμα του οικισμού. Καθορίζεται με συνεχή γραμμή σε διάγραμμα ή αεροφωτογραφία κατάλληλης κλίμακας.

3. Η ζώνη Β καθορίζεται με συνεχή γραμμή στο ίδιο διάγραμμα, με απόσταση μέχρι 150 μέτρα από τα όρια της ζώνης Α, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και τα υπάρχοντα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.

4. Η ζώνη Γ εκτείνεται από τα όρια της ζώνης Β μέχρι το όριο των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού.

ΑΡΘΡΟΝ-6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων μέσα στις ζώνες Α, Β και Γ ορίζονται ως εξής:

ΖΩΝΗ Α.

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά την 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται, άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, εφ' όσον έχουν εμβαδό αυτό που θεωρείται αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα και του πολεοδομικού ιστού του οικισμού. Το εμβαδό αυτό ορίζεται με την κατά την παράγραφο 1 του Αρθ- 5 του

παρόντος απόφαση του Νομάρχη.

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφάνειας αυτών.

4. Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 μέτρο.

5. Προκειμένου για την ανέγερση οικοδομής για χρήση, ειδικά κατοικίας, εφαρμόζονται τα εδάφια 3 έως και 9 του Αρθ-3 του παρόντος.

ΖΩΝΗ Β.

1. 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν κατά τη 15-9-82.

2. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 μ2, τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών παραχωρούν την κυριότητα με πράξη δωρεάς στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, τμήματος γηπέδου ίσο με το 25% της προς κατάτμηση εκτάσεως και πάντως όχι λιγότερο από 500 μ2. Το γήπεδο που παραχωρείται δύναται να είναι τμήμα της προς κατάτμηση εκτάσεως ή να βρίσκεται σε άλλη θέση του οικισμού ή εκτός των ορίων της ζώνης Β, κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η πιο πάνω έκταση που παραχωρείται διατίθεται αποκλειστικά από το Δήμο ή την Κοινότητα για την δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ή χώρων προοριζομένων για άλλους κοινωνικούς σκοπούς.

Η συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανεγέρσεως οικοδομής στα γήπεδα που δημιουργούνται.

3. Επιπλέον θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 μ2 τα οποία δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού από μεγαλύτερες εκτάσεις εφ' όσον πρόκειται να μεταβιβασθούν σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή Δημότες αυτού ή καταγομένους από τον οικισμό, που δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 μέτρων, βεβαιουμένων των παραπάνω από την οικεία Κοινότητα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας στα γήπεδα που δημιουργούνται κατά τα παραπάνω.

4. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

5. Συντελεστής δομήσεως 0,8.

6. Μέγιστο ύψος των οικοδομών 7,50 μέτρα. Σε περίπτωση κλίσεως του εδάφους κανένα σημείο της οικοδομής δεν υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο ύψος. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ισόγεια οικοδομή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 μέτρο.

7. Προκειμένου για ανέγερση οικοδομής για χρήση ειδικά κατοικίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως και 9 του Αρθ-3 του παρόντος ΠΔ/τος.

ΖΩΝΗ Γ.

1. Για τα γήπεδα της ζώνης αυτής στα οποία ανεγείρεται οικοδομή για κατοικία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-3 του παρόντος.

Για τα λοιπά γήπεδα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ-7.

1. Οι όροι δομήσεως που καθορίζονται με αυτό το διάταγμα δεν εφαρμόζονται σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους φυσικού κάλλους που εμπίπτουν στη ζώνη των 800 μέτρων από το κέντρο των κατά το Αρθ-1 οικισμών. Οι παραπάνω εκτάσεις και χώροι προσδιορίζονται με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και των αρμοδίων φορέων.

2. Κατά τη δημιουργία νέων γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα γήπεδα κυκλοφοριακή εξυπηρέτησή τους από κοινόχρηστο χώρο.

3. Το Κοινοτικό Συμβούλιο εάν διαπιστώσει ότι η οικοδόμηση συγκεκριμένου γηπέδου θα δημιουργήση αισθητικά προβλήματα, λόγω σχήματος, μορφής και θέσεως του γηπέδου στον οικισμό, θέτει το θέμα στην κρίση της ΕΠΑΕ.

ΑΡΘΡΟΝ-8.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του ή ρυθμίζει θέματα σχετικά με το αντικείμενό του στις περιοχές που αναφέρεται το διάταγμα αυτό.

ΑΡΘΡΟΝ-9.

1. Η ισχύς των διατάξεων των Αρθ-3 και Αρθ-4 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά το Αρθ-2 αποφάσεως του Νομάρχη.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Αρθ-6 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά τα Αρθ-2 και Αρθ-5 (παρ. 1) αποφάσεως του Νομάρχη.

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1982.

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ - ΓΟΚ/73 Αρθ-80 (παρ-1),Αρθ-87 κ'Αρθ-125.

Εγκ-65/84 - Εγκ-108/84 = ΠΔ/24-4-85 Αρθ-9. - Εγκ-72/89

@ΣΥΝ-ΛΕΞ.

@ΣΗΜ-ΣΥΝΤ

Με την δημοσίευση στην Εφημ. της Κυβερνήσεως της Αποφ. καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδριορισμό της αρτιότητας των οικοπέδων σύμφωνα με το Αρθ-9 ΠΔ 24-4-85 το παρόν Δ/γμα δεν εφαρμόζεται.

Κατόπιν αυτού για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως έρευνα εάν ο οικισμός έχει χαρακτηρισθεί ως ανωτέρω.

Α/218(5) ------------------------------------------------------------